پنج شنبه، 10 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :   دکتر سینا شامخی
سه شنبه، 28 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
سه شنبه، 28 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
سه شنبه، 28 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
چهارشنبه، 29 شهريور 1396

استاد :   دکتر سینا شامخی
چهارشنبه، 29 شهريور 1396

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
دوشنبه، 24 مهر 1396

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
دوشنبه، 24 مهر 1396

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
دوشنبه، 24 مهر 1396

استاد :   دکتر پیوند قادریان
شنبه، 29 مهر 1396

استاد :   دکتر پیوند قادریان
شنبه، 29 مهر 1396

استاد :   اصغر زارعی
يکشنبه، 15 بهمن 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
چهارشنبه، 18 بهمن 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
چهارشنبه، 2 اسفند 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
چهارشنبه، 2 اسفند 1396

استاد :   دکتر موسی شمسی
يکشنبه، 13 اسفند 1396

استاد :   دکتر عطااله عباسی
شنبه، 8 ارديبهشت 1397

استاد :   دکتر پیوند قادریان
شنبه، 15 ارديبهشت 1397

استاد :   دکتر موسی شمسی
شنبه، 20 بهمن 1397

استاد :   دکتر پیوند قادریان
جمعه، 3 اسفند 1397

استاد :   دکتر موسی شمسی
شنبه، 11 اسفند 1397

استاد :   دکتر سینا شامخی
دوشنبه، 1 مهر 1398

استاد :   دکتر هادی تقی زاده
سه شنبه، 2 مهر 1398

استاد :   دکتر هادی تقی زاده
شنبه، 26 بهمن 1398

استاد :   دکتر پیوند قادریان
سه شنبه، 29 بهمن 1398

استاد :   دکتر علیرضا هاشمی اسکویی
يکشنبه، 23 خرداد 1400

استاد :   دکتر سینا شامخی
دوشنبه، 17 آبان 1400

استاد :   دکتر حامد داننده حصار
دوشنبه، 27 تير 1401

استاد :   دکتر موسی شمسی
چهارشنبه، 7 دي 1401

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
چهارشنبه، 16 فروردين 1402

استاد :   دکتر هانیه نیرومند
چهارشنبه، 16 فروردين 1402

استاد :   دکتر موسی شمسی
يکشنبه، 16 مهر 1402
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir