پنج شنبه، 10 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی پزشکی

نام عنوان واحد
دکتر نیرومند
    ریاست دانشکده
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر ذوالجناحی
    معاونت دانشکده
    دانشکده مهندسی پزشکی
مهندس اسدپور
    مسئول دفتر و آموزش
    دانشکده مهندسی پزشکی
مهندس کیومرثی
    کارشناس آزمایشگاه‌
    دانشکده مهندسی پزشکی
مهندس شکوری
    کارشناس آزمایشگاه‌
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر هاشمی اسکویی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر شامخی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر شمسی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر قالیچی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر تقی زاده
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر قادریان
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر آذغانی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر داننده
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر زارعی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر حسینی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پزشکی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir