پنج شنبه، 10 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
 
 
 
 
     


 • حوزه پردازش تصاویربرداری پزشکی
 
رديف عنوان توانمندی  
1 انجام پروژه‌های پردازش تصاویر 3 بعدی و 4 بعدی (فیلم‌های سه‌بعدی)
۲ پردازش تصاویر رنگی و سیاه و سفید به ویژه پزشکی
 • تصاویر MRI، CT
 • تصاویر سلولی به ویژه سلول‌های سرطانی و گلوبول‌های سفید
 • تصاویر هیستوپاتولوژی بافت حهت تشخیص بیماری‌ها به ویژه سرطان
 • تشخیص لندمارک‌های چهره،
 • تشخیص احساسات در چهره
 • تصاویر پروتئومیک و ژنومیک
۳ پردازش تصویر مبتنی بر شبکه‌های یادگیری ژرف
 
 • حوزه ثبت و پردازش سیگنال‌های پزشکی
 
رديف عنوان توانمندی
1 انجام پروژه‌های متعدد در زمینه پردازش سیگنال‌های زیستی با هدف تشخیص بیماری‌های مختلف
2 پردازش سیگنال‌های زیستی همچون سیگنال‌های بیوالکتریکی (ECG، EEG، EMG، EDA و ...و دیگر سیگنال‌ها که توسط حسگر‌های ویژه ثبت می‌گردد)
3 پردازش داده‌های ژنومیک و پروتئومیک
4 اجرای پروژه‌های مبتنی بر ماژول‌هایی همچون رازبری‌پای
5 توسعه روش‌های یادگیری ماشین به‌ویژه در حوزه شبکه‌های یادگیری ژرف
 
 • حوزه علوم شناختی و اعصاب
 
رديف عنوان توانمندی
1 اجرای پروژه های حوزه علوم شناختی در بررسی تاب‌آوری و بارکاری  
2 اجرای پروژه های حوزه علوم شناختی در بررسی بیماری‌های حرکتی-شناختی
3 اجرای پروژه های حوزه علوم شناختی در بررسی هیجانات و استرس
4 طراحی پروتکل‌های آزمون جهت مطالعات حوزه عوم شناختی
5 انجام پروژه‌ها و مطالعات متعدد در خصوص بیماری‌های حوزه اعصاب و روان
6 اجرای پروژه‌ّهای مرتبط با نقشه‌برداری مغزی
 
 • حوزه سیالات زیستی
 
رديف عنوان توانمندی
1 طراحی و ساخت پمپ های محوری و سانتریفیوژ در ابعاد کوچک
2 ارایه مدل‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری سیالات زیستی
3 ارایه مدل‌های محاسباتی اندرکنش سیال و جامد (FSI و CFD)
4 شبیه‌سازی اندام های مصنوعی در سیستم قلب و عروق
۵ بررسی بیمار محور در درمان سرطان
 
 • حوزه مکانيک بافت و سلول
 
رديف عنوان توانمندی
1 ارایه مدلهای محاسباتی در مقیاسهای بافت و سلول
2 آزمایشات تعیین خواص مکانیکی بافت و سلول
3 طراحی، شبیه‌سازی و ساخت پروتزهای فک و دندان
4 ارایه پرتوکل‌های درمانی برای بیماری‌های سیستم قلب و عروق
5 طراحی و تحلیل کامپوزیت‌‌های تقویت‌شده
۶ مطالعه مکانیک سلول
 
 • حوزه آنالیز حرکت
رديف عنوان توانمندی
1 انجام پروژه‌های مشترک با صنایع در خصوص آنتروپومتری پای ایرانی
2 ارایه پروتکل‌های اصلاحی و درمانی در محیط کار (بیومکانیک شغلی)
3 آنالیز عملکرد سیستم اسکلتی-عضلانی
4 اجرای پژو‌ه‌های مرتبط با بیومکانیک ورزشی
5 کاربرد الکترومایوگرافی در بیومکانیک
 
 
 • حوزه طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی
 
رديف عنوان توانمندی
1 طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی جهت اندازه‌گیری‌ پارامترهای حرکتی
2 طراحی و ساخت تجهیزات ثبت سیگنال زیستی و حسگر‌های مربوطه
3 طراحی و ساخت ربات های توانسنجی/ توانبخشی
4 طراحی و ساخت دستگاه‌های اندازه‌گیری خواص مکانیکی دو محوره (Biaxial Testing Devices)
5 طراحی و ساخت سیستم‌های انواع سیستم‌های تصویربرداری همچون راستراستریوگرافی، نورسنجی و رنگ سنجی، آنالیز چهره
6 طراحی و ساخت سامانه‌ّ‌های تصویربرداری 3 بعدی و ۴ بعدی
7 طراحی و ساخت اندام های مصنوعی در سیستم قلب و عروق
 
 
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پزشکی - صندوق پستی: 1996-51335 | تلفن: 33458453-041 | فکس: 33444360-041 | ایمیل: info.bme@sut.ac.ir